• 1, 2 и 3 марта: Max Kulev, Shaker, Talker
  • 3 марта: ИКРА
  • 3 марта: Rocket Disco